Välkommen till LC Utveckling!

Livsmedelscoach

Lotta Cowgirl

Med rötterna i jorden, från hage till mage!

LC Utveckling jobbar för att förbättra kommunikation och samspel mellan individer för privatpersoner och företag i allmänhet och förbättrad kvalitet och säkerhet för livsmedel och djurhantering i synnerhet. Detta sker alltid med en tanke och närhet till naturen och att det ska vara enkelt och funktionellt!

Vi jobbar för individen och den egna styrkan. Möjligheten att hitta sig själv och bli starkare av närheten med naturen och vår egen grund. Vi hjälper dig, din familj eller kollegor till ett liv i harmoni med er själva och andra.

Vi utbildar och föreläser också för både stora och små grupper inom djurhantering, livsmedelshygien, HACCP, köttkvalitet och livsmedelslagstiftning. För livsmedels- eller foderverksamheter hjälper vi också till med egenkontrollprogram och HACCP-planer och hjälp vid uppstart eller ombyggnation hos allt från gårdsbutiker och restauranger till slakterier. Nytt för i år är att vi kan ta emot mindre grupper eller enskilda hemma på gården, även med övernattning. Vi finns till för dig!

Jag är också medlem och aktiv i SPES – för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv