Grön rehabilitering

I Norden har vi ett speciellt förhållande till djur som vuxit fram under lång tid. En förklaring anses vara beroendet som funnits mellan djur och människa i vårt kalla klimat. Djuren gav värme och mat i det tidiga bondesamhället och människan har genom tiderna försett sociala djur med mat, vatten och skydd.

Vare sig vi är friska eller sjuka så är det belagt att människan mår bra av att vara i naturen och tillsammans med djur. Det skapar meningsfulla och begripliga aktiviteter.
Men verksamheter med djur och natur måste ske efter individens eget val och förutsättningar och med förståelse och respekt för djur och natur. Om djur medverkar i vård och omsorg ska hänsyn tas till djurens behov och begränsningar.

SLU Skara 2015

P1000167

Läs mer:

Grön rehabilitering, Vårdguiden

Djur och människors hälsa